Val och dimensionering av styrventil via HIT - sekundärkrets
hans.lundin@siemens.com
I guiden får du veta hur man väljer och dimensionerar en ventil och ett ställdon med hjälp av HIT. Exemplet utgår från ett verkligt förfrågningsunderlag där flöde och tryckfall är angivet. Lämpligt kvs-värde uträknas med hjälp av HIT. Se även guide 317 "Val och dimensionering av styrventil via HIT - fjärrvärmeventil tappvarmvatten" där kvs-värdet är givet.
1.
Förfrågningsunderlag
2.
Val och dimensionering i HIT
3.
Dokumentation, Lägg artiklar i varukorg
Was this guide helpful to you?